Načítám...

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu přednostně na základě písemného, případně telefonického návrhu kupujícího (objednávky). Kupní smlouva je platná, swiss replcia watches dohodnou-li se obě strany písemně (faxem, e-mailem), popřípadě i telefonicky na množství, druhu zboží, ceně, místu a době plnění.

2. Smluvní cena

Smluvní cenou se rozumí cena udaná v ceníku platném v okamžiku uplatnění objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Každý ceník má platnost do vydání ceníku nového data vydání. U zboží neuvedeného v ceníku odsouhlasí smluvní cenu zboží prodávající s kupujícím při přijetí objednávky. Všechny ceny se rozumí bez DPH a transportu.

3. Platnost ceníku a poskytované slevy

Ceník se vztahuje na velkoobchody, montážní firmy, maloobchodní firmy a zahradnické provozy. Zákazníkům mohou být poskytnuty individuální slevy při odběrech větších než je uvedeno v katalogu. Tento ceník ruší všechny předešlé ceníky.

4. Dodací lhůty

Ujednání o dodacích lhůtách se provádí přednostně písemnou formou. Pokud je zboží skladem, dodání ihned.

5. Dopravní informace

Zboží přebírá kupující osobně, případně zasíláme na dobírku Českou Poštou nebo TOP TRANSEM.

6. Platební podmínky

Při odběru zboží v hodnotě do 10 000,- Kč se vyžaduje platba v hotovosti. Při odběru na fakturu je doba splatnosti faktury 14 dní (pouze stálým zákazníkům). V jiných případech na základě předchozí dohody.

Vlastnictví zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení zboží.

Kontakt

Karlova 24, 614 00 Brno, Česká republika

Telefon: +420 777 649 394

Email:at@agrotherm.cz